Pårørende til en ludoman

Er du pårørende til en ludoman?


Gam-Anon


Gam-Anon er et fællesskab af familie og venner til en person, der har problemer med spil. Vi deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror gambling, ludomani og tvangsmæssigt spil er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.


Gam-Anon tilbyder hjælp til familie og venner, uafhængigt af om den, har problemer med spil, søger helbredelse eller ej. Gam-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Gam-Anon har kun ét hovedformål: At hjælpe familie og venner til én, der lider på grund af spil.

Det gør vi ved at praktiserer de 12 trin, ved at byde familie og venner velkomne og bringe dem trøst, samt ved at vise personen, der har problemer med spil, forståelse og opmuntre denne.


Hvis du ønsker at høre mere om vores fællesskab, er du velkommen til at skrive til os på denne mail: gamanondk@gmail.com.


Der er online-møde i Gam-Anon torsdag kl. 17-18 på mødeplatformen Zoom. Den er nem at bruge, og man kan få vejledning til den via ovenstående mail. Folk fra GA er også velkomne til Gam-Anon-møder.

Man kan også klikke på dette link. Første gang vil man blive bedt om at installere app'en, derefter skulle linket føre direkte til mødet.

 

Åbne møder i GA


Du er som pårørende til en ludoman velkommen til at deltage i GAs åbne* møder.


Lever du sammen med en ludoman? Eller har du en ludoman i din omgangskreds?


Til møderne vil du sandsynligvis finde svar på, om du selv, eller en du kender, er ludoman. Du vil møde mennesker i samme situation, der søger en løsning på problemet, og som vil udvise forståelse for dine problemer som pårørende.


*Se mødelisten - eller kontakt GA via mail.