Om ludomani

Hvad er ludomani?


WHO definerer ludomani som patologisk spillelidenskab. Ludomani er i den internationale sygdomsklassifikation ICD-10 grupperet under sygelige vane- og impulshandlinger, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.


Iflg. ICD-10 skal følgende kriterier være opfyldt for at tale om ludomani eller spilleafhængighed:


To eller flere perioder med spillelidenskab det sidste år.

Disse perioder er ikke profitable for personen, men vedkommende fortsætter til trods for personligt ubehag og det, at det påvirker hans eller hendes daglige livsførelse.

Personen beretter om en intens lyst til at spille, som er svær at kontrollere, og vedkommende kan ikke holde op, selvom han eller hun ønsker det.

Personen er optaget af tanker omkring det at spille eller omstændighederne omkring spil.


Kilde: sundhed.dk

Acceptér sygdommen for hvad den er


 

Ludomani er en emotionel sygdom, som aldrig kan blive kureret, men den kan stoppes - "en dag ad gangen".


En ludoman er en person, som er besat af tanken om gambling. I tillæg til dette, en besættende ídé om at vi kan finde en vej, ikke bare til at kontrollere spillet men også så vi kan tjene penge på det og nyde det.

 

Vi ludomaner udtrykker ofte et ønske om at holde op med at spille - for altid - men uundgåeligt er vi i gang igen.


For de fleste af os, er det dage, uger eller til og med måneder, hvor vi er overbevist om at vi kan styre det.

 

Disse intervaller er ufravigeligt efterfulgt af perioder med ukontrolleret spil og i denne tid bliver den progressive udvikling synlig i næsten alle dele af livet.


Denne svækkelse er mest akut i forhold til vores nærmeste familie, venner og kollegaer.


Derfor er en accept af den progressive natur af vor sygdom nødvendig i vores helbredelse og retur til et normalt, produktivt og tilfredstillende liv.