De 12 Traditioner

De 12 traditioner


1.  Vort fælles velbefindende bør komme i første række: personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i fællesskabet.


2.  Vores ledere er kun betroede tjenere: de bestemmer ikke over os.


3.  Det eneste som kræves for at deltage i GA er et ønske om at holde op med at spille.


4.  Enhver gruppe skal være selvstyrende, undtagen i spørgsmål som vedrører andre grupper og GA som helhed.


5.  GA har kun et hovedformål – at udbrede budskabet til de spilafhængige, som stadigvæk lider.


6.  GA bør aldrig propagandere for, finansiere eller låne sit navn ud til nært beslægtede fællesskaber eller udenforstående foreninger. I givet fald vil der opstå problemer med penge, ejendom og prestige, som vil fjerne os fra vort oprindelige formål.


7.  Enhver GA-gruppe bør være selvforsynende og afslå bidrag udefra.


8.  GA bør altid forblive ikke-professionel, men vores servicecenter kan ansætte personale til specifikke opgaver.


9.  GA bør aldrig som sådan blive en organisation, men vi kan oprette bestyrelser, som varetager servicevirksomheder, som er direkte ansvarlige for dem som de tjener.


10. GA tager aldrig stilling til stridsspørgsmål, GA´s navn bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter eller konflikter.


11. Vores kontakt med det omkringliggende samfund er baseret på GA´s egen styrke, snarere end på propaganda. Vi skal forblive anonyme i forhold til presse, film, radio og tv.


12. Anonymitet er det åndelige grundlag for vores traditioner og minder os om, at princippet går forud for personen. .