De 12 trin

De 12 trin


1.    Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for spil, og at vi ikke kunne klare vores eget liv.


2.    Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.


3.    Vi besluttede, at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.


4.    Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk og økonomisk selvransagelse.


5.    Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.


6.    Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrister


7.    Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.


8.    Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.


9.    Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.


10.   Vi fortsatte med vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.


11.   Vi søgte gennem bøn og meditation, at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os og om styrke til at udføre den.


12.  Når vi som følge af disse trin, havde haft en åndelig opvågen, forsøgte vi, at bringe budskabet videre til andre spillere og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.