GA's formålsparagraf


GA's formålsparagraf


Anonyme Gamblere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at løse deres fælles problem og på den måde også hjælpe andre til at komme sig – både fysisk og psykisk – efter misbrug af spil.”Sådan gør vi i GA 


Det eneste, der kræves for at blive medlem af GA's fællesskab, er et ønske om at holde op med at spille.

 

Vi betaler intet kontingent - GA klarer sig selv økonomisk i kraft af egne frivillige bidrag.


GA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution.


GA tager ikke stilling til konflikter eller stridsspørgsmål, og vil hverken bekæmpe eller støtte uvedkommende sager.


Vort eneste mål er at holde os spille-fri og hjælpe andre til at opnå spillefrihed.


På GA-møderne taler vi for os og om os selv.


Vi er kun eksperter på vores eget liv og historie. Vi kan fortælle og dele vores egne erfaringer, og om hvordan vi prøver at leve programmet, hvordan det virker for os – og hvad GA har gjort for os.


Ingen taler for GA som helhed.


På GA-møderne prøver vi at undgå at svælge i alle vores problemer, fejl og mangler, men bruger møderne som en kilde til at frigøre os fra dem på.


Vi bruger begrebet ”S I N D S R O” - og vores muligheder for at få ro i sindet baserer sig blandt andet på vores evne til at leve med uløste problemer.


På GA-møderne respekterer vi anonymitet, og vi stiller ingen spørgsmål. Alt hvad vi hører på møderne, og i samtaler med andre GA-medlemmer, er fortroligt og må ikke videregives til nogen. Hverken andre GA-medlemmer, din partner, familie eller venner.

 

På GA-møderne stræber vi efter en atmosfære af åbenhed, tillid, kærlighed og accept.


Du bestemmer selv, hvor meget eller hvor lidt, du har lyst til at fortælle.


Du er velkommen